Το SØLÜKAT έχει πολλά πλεονεκτήματα:
SØLÜKAT dressing have many advantages:

 •  • Εφαρμόζεται εύκολα χάρη στις κόκκινες λωρίδες στο εξωτερικό μέρος.
  • Σημαντική άνεση για τον ασθενή χάρη στην υψηλή ανοχή του δέρματος.
  • Η τέλεια σφράγιση επιτρέπει το ντους και το κολύμπι.
  • Υψηλή προστασία έναντι κινδύνου μόλυνσης στα σημεία εξόδου.
 • Easy to apply thanks to the red bands at the outer part.
 • Substantial comfort for the patient thanks to the high skin good tolerance.
 • Perfect sealing allows showering and swimming.
 • High protection against exit sites infection risk.

€ 5.50

Οδηγίες χρήσης / Instruction of use

Σύρετε τα άκρα του καθετήρα μέχρι το άνοιγμα του επιθέματος προς τα σημεία εξόδου

Ξεκολλήστε το χαρτί από το πάνω μέρος για να εκθέσετε την αυτοκόλλητη πλευρά του επιθέματος και μετά πιέστε απαλά για να το στερεώσετε

Ξεκολλήστε το χαρτί από το κάτω μέρος για να εκθέσετε την αυτοκόλλητη πλευρά του επιθέματος και μετά πιέστε απαλά για να τον στερεώσετε

Αφαιρέστε τις κόκκινες λωρίδες

Η τοποθέτηση του επιθέματος SØLÜKAT

€ 5.50