Το καλύτερο συμπιεστικό επίθεμα σε αγγειακή πρόσβαση για αιμοκάθαρση

BEST COMPRESSIVE DRESSING FOR HEMODIALYSIS VASCULAR ACCESS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Χάρη στο αυτοκόλλητο επίθεμα ενισχύεται η στεγανοποίηση γύρω από το σημείο εισαγωγής της βελόνας. Ο σχεδιασμός της μικροδιάτρητης επιφάνειας κατανέμει την πίεση της αιματικής ροής συγκεκριμένα στην έξοδο του σημείου εισαγωγής της βελόνας, με ελεγχόμενη κατεύθυνση του αίματος προς τους κεντρικούς μικροπόρους. Η συσκευή λειτουργεί ως φράγμα διασποράς μειώνοντας την υψηλή ταχύτητα της ροής αίματος σε χαμηλό επίπεδο.


ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ


Μέσα στους μικροπόρους η διατμητική τάση της ροής του αίματος δημιουργεί υψηλή επιφανειακή τριβή που προάγει την ενίσχυση του ιξώδους το οποίο μειώνει την ταχύτητα του αίματος μεταβαίνοντας από την κατάσταση της συνεχούς ροής στη διακεκομμένη στάλαξη. Η κολλητική πλευρά αυξάνει επίσης την πύκνωση του αίματος μέχρι την επίτευξη της πήξης. Κατά συνέπεια, χάρη σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς, ο χρόνος συμπίεσης μέχρι την πήξη διαιρείται με 3.


ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Το επίθεμα MiniMOZ© λειτουργεί ως διαφανές πλέγμα κατά των πιδάκων αίματος. Επιτρέπει την άμεση σαφή εικόνα της προόδου των βημάτων αιμόστασης. Η ευκολία χρήσης του συμβάλλει στην μείωση του υψηλού φόρτου εργασίας των νοσηλευτριών και ενισχύει την άνεση του ασθενούς.


ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΣΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ AVF

Το επίθεμα MiniMOZ© είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό, με υψηλή ανοχή σε αλλοιωμένο γερασμένο δέρμα λόγω ουραιμίας, σε διαβητικούς ή σε ασθενείς με ανευρύσματα λόγω AVF. Επιτρέπει την πλευρική συμπίεση σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

INNOVATIVE DEVICE
Thanks to the adhesive it reinforces the sealing around the puncture site. Microperforated design splits the pressure of the blood column preferentially at the puncture site exit, with preferential blood direction towards central micropores. The device acts as dispersive barrier breaking the high velocity of blood to low flow level.

FAST BLOOD CLOT ACHIEVEMENT
Inside the micropores the shear stress of blood column creates high surface friction that promotes enhancement of viscosity that reduces blood velocity going from fluid column status to discontinuous drip system. Adhesive glue is also rises the thickening of blood until clot achievement. Consequently thanks to all these mechanisms the compression time to clot is divided by 3.

ORIGINAL ERGONOMICS
MiniMOZ© Acts as transparent screen against blood spurts; It allows direct clear view of the progress of hemostasis steps. It’s ease of use makes nurses workload savings high and  enhances patient comfort.

ADAPTED TO COMPRESS ALL TYPE OF AVF
MiniMOZ© is hypoallergenic and biocompatible, with high tolerance on uremic altered ageing skin, diabetics or aneurysmal AVF. It allows lateral compression in this specific situations.

€ 2.00

Οδηγίες χρήσης / Instruction of use

Αφαιρέστε μερικώς τη βελόνα.

Remove partially the needle.

Κολλήστε το επίθεμα MiniMOZ© στο σημείο εισαγωγής της βελόνας.

Stick MiniMOZ© on puncture site.

Πλήρης αφαίρεση βελόνας και επιθέματος.

Gauze and complete needle removal.

Συμπιέστε μέχρι να γίνει η πήξη.

Compress until the clot is done.

Μπορεί να αφαιρεθεί την επόμενη μέρα.

Can be removed the day after.

Διάφανης μικροδιάτρητος
Μη υφασμάτινος διάφανης επίδεσμος

€ 2.00